937 870 825
Passeig del Pla, s/n · 08230 Matadepera
Acreditacions

Educació infantil P3 - P4 - P5

Projecte educatiu

Al Parvulari (P3, P4 i P5), afavorim l’aprenentatge dels continguts de les diferents àrees a través de l’impuls dels programes i àmbits que ens fan singulars davant l’oferta educativa:

  • L’estímul de les diferents intel·ligències a través dels programes d’Estimulació primerenca: programa de bits de coneixement enciclopèdic, de bits de lectura, programa d’audicions musicals i programa físic (gateig, rastreig, escala de braquiació).
  • L’educació en valors dintre del programa d’educació i convivència.
  • 33% d’horari d’immersió en llengua anglesa: 7 hores a la setmana de classe dedicades a l’aprenentatge de la llengua anglesa (maths, discovering, suporting, natació i tallers), excursions, vigilàncies de pati i tallers de migdia.
  • 3 hores setmanals de castellà (matemáticas, conocimiento del medio i talleres).
  • ½ hora diària d’expressió musical amb mestre especialista.
  • L’experimentació i l’ús de les eines tecnològiques (ordinadors i PDI) en el tarannà diari de les classes.
  • 1 hora setmanal de psicomotricitat amb mestre especialista.
  • 1 hora setmanal de natació a les instal·lacions de l’escola.
  • El coneixement de l’entorn a través de les sortides culturals i excursions.
  • El tractament dels eixos transversals a partir de les celebracions i activitats culturals a l’escola; de les  convivències, activitats de lleure i dels projectes europeus d’interrelació educativa i formativa amb escoles d’altres països.

Per consolidar plenament el nostre model, és necessari que els pares participin i es sentin propers i integrats en el projecte educatiu. És per això que potenciem la comunicació i el vincle escola - pares per mitjà del contacte directe amb les tutores, mestres, educadores i amb l'equip directiu responsable de l'educació infantil, la pàgina web, la intranet, el correu electrònic, les reunions de pares, l'aula de pares i l'agenda diària.

 

Metodologia

La nostra metodologia es concreta en el disseny d'una acurada programació per a cada edat presidida per la recerca constant del desenvolupament del llenguatge i la utilització del joc didàctic, lliure i dirigit, com a eina d'aprenentatge en l'entorn de l'educació sensorial, la psicomotricitat, els hàbits, l'expressió plàstica, la lectura, l'escriptura i l'expressió musical i dinàmica.
Per tal de desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física dels nens i nenes fins al màxim de les seves possibilitats, portem a terme un programa d'estimulació de totes les àrees sensorials, sense forçar en cap sentit el curs lògic de la maduració del sistema nerviós. L'estimulació està determinada pel seu caràcter seqüencial i sistemàtic perquè es treballa, dia a dia, mitjançant un programa elaborat prèviament d'acord amb el moment evolutiu de cada nen i nena i el que volem aconseguir. Els nens i nenes aprenen la llengua anglesa a través del mètode Ready for a Story de Josep Ma. Artigal i de l'ús dels materials de Baby Einstein i Sosmart dels quals som escola pilot.

Horari

L'horari d'atenció de la secretaria del centre així com el del servei de permanències és de 8 a 19 hores.

Al parvulari (P3, P4 i P5), l'horari lectiu és de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores seguint el corresponent calendari escolar.

· L'entrada a l'escola és a partir de les 8.45h. al matí i a partir de les 14.45h. al migdia.

· A les 9h. i a les 15h., tots els alumnes han d'estar a classe.

Cal respectar al màxim els marges dels horaris establerts. Tots aquells alumnes que no siguin recollits a l'hora de sortida passaran al servei de permanències. El cost mínim d'aplicació serà d'una hora.

El curs escolar per a P3, P4 i P5 començarà el mes de setembre i finalitzarà el mes de juny. La data d'inici serà comunicada a les famílies amb la suficient antelació i el calendari escolar, com cada any, es trobarà detallat en la corresponent agenda escolar, que se'ls lliurarà el primer dia de curs, i al nostre web www.montcau.net.

 

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n · 08230 Matadepera · Tel.: 937 870 825 · escolamontcau@montcau.net