• Login
  • Password
937 870 825
  • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Capca1
Acreditacions

Els Pinetons P0 - P1 - P2

Els Pinetons

La Llar d’infants Els Pinetons és la llar d’infants de l’escola Montcau - La Mola. Inaugurada l’any 1999, Els Pinetons disposa de les instal·lacions i els mitjans més innovadors, adequats i efectius per portar a terme la tasca de desenvolupament global i integral que es proposa, i tot en un marc natural que, certament, hi predisposa.

 

Un ambient sa, acollidor i familiar en plena natura

La Llar d’infants es troba situada al peu del massís de Sant Llorenç, a Matadepera. Aquest entorn privilegiat i sa ens fa aprendre a estimar la natura. La llum natural, els espais oberts, les aules, els espais exteriors,... tot respon a les necessitats d’una llar d’infants ideal.

 

Un projecte educatiu integral, dinàmic i actiu

Els Pinetons es planteja com una llar d’infants que potencia que tots els nens assoleixin de manera òptima les diferents etapes del seu desenvolupament. Per a dur-ho a terme comptem amb un equip humà de mestres, educadores i psicopedagogs que vetllen per l’atenció individualitzada de cada infant.

L’equipament s’ha seleccionat d’acord amb les activitats que es realitzen, tant a les aules com a les zones exteriors.

La Llar d’infants (P0, P1 i P2) té com a principal objectiu potenciar que cadascun dels nens assoleixi de manera òptima els diferents estadis del seu desenvolupament:

  • Vetllem per a proporcionar un ambient afectiu adequat.
  • Estimulem totes i cadascuna de les capacitats mentals i físiques en tots els àmbits.
  • Despleguem harmònicament les capacitats i aptituds dels nens a través dels programes d’estimulació primerenca i l’aprenentatge de la llengua anglesa.
  • Tenim molta cura pel que fa a la higiene i la vigilància de la salut.
  • Vetllem per a una correcta adquisició dels hàbits.

 

Metodologia

La nostra metodologia es concreta en el disseny d’una acurada programació per a cada edat, presidida per la recerca constant del desenvolupament del llenguatge i la utilització del joc didàctic, lliure i dirigit, com a eina d’aprenentatge en l’entorn de l’educació sensorial, la psicomotricitat, els hàbits, l’expressió plàstica, la lectura, l’escriptura i l’expressió musical i dinàmica.

Per tal de desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física dels més petits fins al màxim de les seves possibilitats, portem a terme un programa d’estimulació de totes les àrees sensorials, sense forçar en cap sentit el curs lògic de la maduració del sistema nerviós. L’estimulació està determinada pel seu caràcter seqüencial i sistemàtic perquè es treballa, dia a dia, mitjançant un programa elaborat prèviament d’acord amb el moment evolutiu de cada nen i el que volem aconseguir.

Aquests aprenentatges primerencs, que tenen continuïtat al cicle inicial d’educació primària, parteixen del mètode que utilitza Glenn Doman, fundador dels Institutes for Achievenement of Human Potential, que va començar a aplicar amb nens amb lesions cerebrals i, que avui dia, s’ha adaptat al treball amb nens sans per tal de potenciar tots els àmbits del seu propi desenvolupament.

Els alumnes aprenen la llengua anglesa a través del programa plurilingüe i amb el suport del mètode Ready for a Story, de Josep Ma. Artigal, i de l’ús dels materials de Baby Einstein i Sosmart, dels quals som escola pilot.

 

La comunicació

Per a consolidar plenament el nostre model, és necessari que els pares participin i es sentin propers i integrats en el projecte educatiu. És per això que potenciem la comunicació i el vincle escola - pares per mitjà del contacte directe amb les tutores, mestres, educadores i amb l’equip directiu responsable de l’educació infantil, la pàgina web, la intranet, el correu electrònic, les reunions de pares, l’aula de pares i l’agenda diària.

 

El transport

Els nens d’Els Pinetons poden venir a l’escola amb els autocars del centre. En aquest cas, van asseguts a la seva cadireta i són atesos per una monitora.

 

La natació

Oferim una hora de natació setmanal, dins de l’horari escolar i a la piscina coberta del centre. Aquesta activitat, que s’inicia el mes de novembre i dura tot el curs, té com a objectiu fer que els menuts perdin la por a l’aigua, coneguin aquest medi tot passant-s’ho d’allò més bé i entrin en contacte amb un dels esports més complets.

 

La música

Els alumnes segueixen diàriament el programa d’audicions musicals que els fa prendre contacte amb compositors i estils diversos. A més, fan mitja hora setmanal de sensibilització musical a càrrec d’una mestra especialista.

 

Aprenem anglès

Oferim mitja hora diària d’anglès a càrrec d’una mestra especialista. Aprofitem el moment en què el sistema nerviós central és més dúctil, per introduir, sense esforç, com un joc, la llengua anglesa.

 

Continuació de l’escolarització a Montcau - La Mola
 

Els nens de P2 tenen assegurat l’accés a P3 de Montcau - La Mola i la continuïtat dels estudis fins a batxillerat.

Contactar · Nota legal · Crédits

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n · 08230 Matadepera · Tel.: 937 870 825 · escolamontcau@montcau.net
Designed by: 2014