• Login
  • Password
937 870 825
  • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Capca1
Acreditacions

El Consell Escolar

El Consell Escolar del Centre és l'òrgan de participació de la Comunitat educativa del centre i exerceix les funcions que li assigna la normativa d'educació. El seu funcionament es regeix per les normes reguladores dels òrgans de participació col·legiats dels centres docents privats concertats i pel que disposa aquest reglament.

Consell Escolar de l'escola Montcau - La Mola i Els Pinetons

Presidenta:

Sra. Esther Riba Gorina (Directora)

Secretària:

Sra. Àgata Ullés Molet (PAS)

Institució titular:

Sr. Antoni Abad i Pous

Sr. Josep Abad i Pous

 

Personal docent:

Sra. Anna Puig Puigoriol

Sra. Maria Verdera Prat

Sra. Ana Serra Tarrés

Sra. Núria Serra Tarrés

Sra. Laura Aguilar Illana

Sra. Míriam Pérez Pacheco

 

Mares i pares:

Sr. Carlos Cosials Ruiz

Sra. Sílvia Graell Surià

Sra. Teresa Torres Torras

Sra. Alexandra Marín Martínez

 

Representant de l'AMPA:

Sra. Maria Antònia Coll

Alumnes:

Sra. Anna Iribarren Posa

 

Administració Pública:

Sra. Carme Querol Badosa

Contactar · Nota legal · Crédits

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n · 08230 Matadepera · Tel.: 937 870 825 · escolamontcau@montcau.net