937 870 825
Passeig del Pla, s/n · 08230 Matadepera
Acreditacions

El Consell Escolar

El Consell Escolar del Centre és l'òrgan de participació de la Comunitat educativa del centre i exerceix les funcions que li assigna la normativa d'educació. El seu funcionament es regeix per les normes reguladores dels òrgans de participació col·legiats dels centres docents privats concertats i pel que disposa aquest reglament.

Consell Escolar de l'escola Montcau - La Mola

Presidenta:

Sra. Esther Riba Gorina (Directora)

Secretària:

Sra. Àgata Ullés Molet (PAS)

Institució titular:

Sr. Antoni Abad i Pous

Sr. Josep Abad i Pous

Sr. Xavier Chalé Garcia

 

Personal docent:

Sra. Mònica Pedreny Antich

Sra. Ester Ramírez Pastallé

Sra. Ana Serra Tarrés

Sra. Núria Serra Tarrés

 

Mares i pares:

Sr. Carlos Cosials Ruiz

Sra. Sílvia Graell Surià

Sra. Teresa Torras Torres

 

Representant de l'AMPA:

Sr. Joaquim Estebanell Broto

Alumnes:

Sra. Cristina Bella Fabregat

Sr. Alfredo Velasco Olarte

 

Administració Pública:

Sra. Carme Querol Badosa 

 

Consell Escolar de Montcau Ensenyament S.L. (Llar d'infants Els Pinetons)

Presidenta:

Sra. Esther Riba Gorina (Directora)

 

Secretària:

Marta Raluy Álvarez (docent)

 

Institució titular:

Sr. Xavier Chalé Garcia

Personal docent:

Sra. Laura Aguilar Illana

 

Mares i pares:

Sra. Alexandra Marín Martínez

Administració pública:

Sra. Carme Querol Badosa

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n · 08230 Matadepera · Tel.: 937 870 825 · escolamontcau@montcau.net