937 870 825
Passeig del Pla, s/n · 08230 Matadepera
Acreditacions

Institució titular

La institució titular de la Llar d'infants Els Pinetons és Montcau Ensenyament S.L.

La institució titular de l'Escola Montcau - La Mola és Montcau-La Mola S.L.

Aquestes societats mercantils són regides per un Consell on hi figuren el President i el Conseller delegat, que efectuen tasques de representació institucional, i el Conseller director general, que té la responsabilitat de la gestió global d'ambdues societats.

  • President: Antoni Abad Pous.
  • Conseller delegat: Josep Abad Pous.
  • Conseller director general: Xavier Chalé Garcia.

Al centre, el President: Antoni Abad i Pous. A la dreta, el Conseller delegat: Josep Abad i Pous. A l'esquerra, el Conseller director general: Xavier Chalé i Garcia.
Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n · 08230 Matadepera · Tel.: 937 870 825 · escolamontcau@montcau.net