• Login
  • Password
937 870 825
  • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Capca4
Acreditacions

> Normativa

El no compliment d’alguna d’aquestes normes pot suposar l’expulsió del programa.

Ser una persona respectuosa de paraula i tracte amb els professors i companys de l’escola.

Assistir puntualment a totes les classes.

Procurar que el rendiment acadèmic sigui el millor possible i el comportament exemplar.

No fumar ni prendre cap tipus de substància tòxica.  

L’alumne només pot pernoctar fora de la residència amb el consentiment dels seus pares.

L’alumne no pot conduir cap vehicle exceptuant la bicicleta si es fa en zones residencials.

L’alumne no pot portar a sobre navalles ni cap tipus d’arma.

L’alumne no pot fer cap acció que vagi en contra de la llei britànica.

Contactar · Nota legal · Crédits

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n · 08230 Matadepera · Tel.: 937 870 825 · escolamontcau@montcau.net